بررسی تطبیقی شرایط رییس جمهور در ایران و آمریکا و فرانسه
50 بازدید
موضوع: حقوق
محل مصاحبه : صدا و سیمای مرکز نور ـ قم
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : شبکه استانی قم
تاریخ نشر : May 4 2005 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0