معرفی نخستین همایش تقدیر از پایان نامه های تقریبی
48 بازدید
موضوع: سایر
محل مصاحبه : استودیو رادیو معارف ـ قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سراسری
تاریخ نشر : May 28 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

نخستین همایش تقدیر از پایان نامه های تقریبی در تاریخ 93/3/8 در سالن اجتماعات مدرسه امام خمینی (ره) قم برگزار گردید.

در تاریخ 93/3/7 در برنامه زنده «گفتگوی 21» رادیو معارف برنامه ای ترتیب داده شد و ضمن مصاحبه ای به ابعاد مختلف همایش پرداختم.