سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی
36 بازدید
ناشر: مؤسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
شابک: 9789644116964
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بخشی از فهرست: •فصل اول:کلیات و مفاهیم •فصل دوم:نظارت بر حکومت و سازکارهای آن در اسلام •فصل سوم:نظارت بر حکومت و سازکارهای آن در نظام لیبرال دموکراسی •فصل چهارم:رویکرد تطبیق نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی
آدرس اینترنتی