نظارت بر حکومت و سازکارهای آن در اسلام
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی شماره52
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی