نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی شماره 61
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی