آسیب شناسی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسلام
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی شماره 59
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی